KULLANIM KOŞULLARI

Pay2phone.com sahibi ve site üzerinde her tür kullanım ve tasarruf yetkisi Pay2phone’a aittir.

  1. Siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz.
  2. Size ait bilgileri nasıl kullandığımızı Gizlilik Politikası bölümünden okuyabilirsiniz.
  3. Siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.
  4. Pay2phone.com web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Pay2phone.com’un web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Pay2phone.com’un WEB sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir açık ya da gizli garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Yasaklanan Kullanımlar

  1. Kullanıldığı ülkede ve bölgede kanunlarla yasaklanmış hiçbir eylem için Pay2Phone kullanılamaz.
  2. Uyuşturucu maddeler veya tüketici güvenliğini tehlikeye atabilecek diğer ürünler, dijital ve sanal ürünler dahil olmak üzere çalıntı ürünler, bir suça ilişkin nefret, şiddet, hoşgörüsüzlük veya parasal suistimali destekleyen ürünler, müstehcen olarak değerlendirilen ürünler, telif haklarını, ticari marka haklarını, açıklık veya gizlilik haklarını veya herhangi bir hükümetin yasalarınca korunan diğer mülkiyet haklarını ihlal eden ürünler, mühimmat, ateşli silahlar veya ateşli silah parçaları ve aksesuarları satışı ile ilgili işlemler, kara paranın aklanması anlamına gelebilecek her türlü işlem.
  3. Mağazalar yerine ödeme alan ödeme işleyicilerine ilişkin, banka havalelerine ilişkin, döviz bozmaya veya işletmelerin çeklerini bozdurmaya ilişkin işlemler veya borç temliki hizmetleri, nakde çevirme işlemleri için kullanılması.
  4. Yasal olarak izin verilmeyen ülke ve bölgelerde, kumarhane oyunları, spor iddiaları, at yarışları ve benzeri yarışlar, piyango biletleri, kumarın ve piyangoların kullanıldığı diğer girişimler dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın bu oyunlara katılım için, tahsilat için, düzenlemek için, katılım vasıtası olarak kullanılması.

Web Sayfasında Değişiklik Yapma Hakkı
Pay2phone.com site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, sözleşme, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

Web Sayfalarına Link Verilmesi ve İçerik
Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, Pay2phone.com link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Pay2phone.com bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. 
Site içeriği daha çok proje sahibi üyelerimizden tarafından oluşturulmaktadır, bu içeriklerin sorumluluğu yükleyen kişilere aittir.

Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı
Sitede bulunan projeler, bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu Pay2phone.com’un ya da Pay2phone.com’un iş birliği yaptığı kuruluşların mülkiyetindedir. Pay2phone.com’dan önceden yazılı izin alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-kod’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır.