Başvuru Koşulları

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar;

Başvurunuzun değerlendirilmesi için aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurup info@pay2phone.com adresine iletmeniz gerekmektedir.  Evrak ve bilgileriniz bir hafta içerisinde değerlendirilerek Pay2Phone tarafından size dönüş yapılacak.

Firmanızın faaliyet alanı ve satacağınız ürünler hakkında genel bilgi;
Şirket sahibinin Adı Soyadı
Web Sitesi
Şirket Adı
E-Posta Adresi
Şirket Adresi
Telefon Numarası
Şirketinizin Faaliyete Başladığı Yıl
Vergi Levhası
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Ticaret sicil gazetesi (Limited ve Anonim şirketler için)

Üye İşyeri Sözleşmesi

Not: Sözleşmenin tüm sayfaları, kaşe ve ıslak imzalı olacak şekilde tek nüsha ve yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır.

Pay2Phone sisteminde ödemeler her hafta Cuma günü yapılır.  Eğer Cuma günü iş günü değilse, takip eden ilk iş gününde ödemeleriniz tanımlı banka hesabınıza aktarılır. Pay2Phone risk politikaları gereği kimi üye işyerleri ile blokeli çalışmayı (En az 30 gün) tercih edebilir.

Aşağıdaki listede yer alan kategoriler, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Pay2Phone Risk Politikası, lisansör kuruluşların kuralları ve anlaşmalı bankaların politikaları gereğince değerlendirmeye alınmayacaktır.